Acceptarea termenilor si conditiilor

Inregistrarea si plasarea de comenzi prin site-ul simpleshop.ro implica acceptarea de catre Client a tuturor conditiilor de prestari servicii. Acceptarea prezentului contract de catre client se face prin bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare”.

Partile contractante

Simple Commerce SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Constantin Nottara 28, Ap. 3, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/252/2021, CUI 43594470, avand contul RO95BTRLRONCRT0584838301, deschis la Banca Transilvania Cluj (Furnizor)

si

Clientul, persoana juridica care face o comanda pe site-ul simpleshop.ro sau se inregistreaza ca utilizator.

Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Furnizor in interesul Clientului a urmatoarelor servicii:

a) punerea la dispozitia Clientului a unei serii de functionalitati pentru crearea si gazduirea de magazine online, conform pachetului de servicii selectat de catre Client.

b) prestarea de servicii contra-cost de dezvoltare software la comanda, la cererea si in folosul Clientului.

Livrarea serviciilor

In urma comenzii unui abonament si dupa confirmarea platii, Clientului i se genereaza automat un cont pe platforma SimpleShop si primeste pe email detalii privind accesul in maxim 24 ore.

Garantie si retur

Abonamentele SimpleShop platite, Plus si Premium, sunt disponibile in mod gratuit o perioada de 14 zile de proba. In acest fel Clientul poate testa serviciile inainte de a le achizitiona.

Dupa achizitionare, SimpleShop ofera o garantie de returnare a valorii abonamentului de 30 zile. Astfel Clientul poate cere inchiderea contului si returnarea contravalorii abonamentului timp de 30 de la data platii.

Valoarea contractului

Pentru serviciile de creare si gazduire de magazin online prestate, Clientul va plati catre Furnizor o suma lunara, de tipul unui abonament, prevazuta in momentul finalizarii comenzii. Pretul standard al abonamentului include costurile de functionare a platformei pentru atingerea pragului de produse si / sau comenzi specificat in planul de abonament ales de Client in momentul finalizarii comenzii.

Facturarea abonamentului lunar se face la data de 1, pentru luna in curs. Plata facturii se face in mod obligatoriu intr-un termen de 7 zile calendaristice de la data comunicarii facturii. Factura se va comunica clientului la adresa de email indicata de acesta.

Daca in termen de 7 zile calendaristice de la data scadentei, clientul nu achita contravaloarea facturii, Furnizorului are dreptul sa suspende furnizarea serviciului.

Pentru fiecare comanda plasata pe magazinul online al Clientului pentru care cumparatorul alege plata cu cardul online, Furnizorul va putea incasa pretul comenzii in numele Clientului. In acest sens, Clientul imputerniceste expres pe Furnizor sa incaseze preţul produselor sau serviciilor achiziţionate de cumparatori prin intermediul sistemului de plati al Furnizorului.

Pentru platile efectuate de cumparatori cu cardul bancar prin intermediul sistemului de plati al Furnizorului, Clientul datoreaza un comision raportat la valoarea tranzactiei, conform abonamentului ales, astfel:

a) pentru abonamentul Starter, comisionul este de 3.8%

b) pentru abonamentul Plus, comisionul este de 2.9%

c) pentru abonamentul Premium, comisionul este negociabil

Comisionul aferent comenzilor returnate in temeiul prevederilor legale aplicabile incheierii contractelor la distanta si/sau anulate/refuzate de catre cumparator din motive neimputabile Clientului si care au condus la returnarea de catre Client catre cumparator a contravalorii produsului nu va fi datorat de catre Client, cu exceptia comisionelor percepute de procesatorul de plati si a comisioanelor aferente transferului catre contul bancar al Clientului. In cazul in care comisionul aferent comenzilor finalizate ce fac obiectul prezentului articol a fost deja facturat de catre Furnizor, acesta va fi scazut din urmatoarea factura. Nu vor fi acceptate solicitari de modificare/restituire a comisionului care ar putea rezulta din aplicarea prezentului articol, in cazul in care au trecut mai mult de 30 (treizeci) de zile de la transferul catre Client.

Plata comisionului se va face prin retinerea acestuia din sumele incasate de Furnizor de la cumparatori.

Pe baza unui calendar de decontare saptamanal, Furnizorul va transfera in contul indicat de Client totalul incasarilor inregistrate pentru comenzile cu plata online cu cardul in saptamana precedenta, in numele Clientului de la cumparatori, mai putin comisionul ce face obiectul acestor clauze.

Termene si modalitati de plata

In urma comenzii trimise pentru achizitionarea unui pachet de servicii, se va emite o confirmare de comanda care va fi achitata prin:

a) plata cu cardul prin serviciul Netopia Mobilay prin inregistrare pe site-ul simpleshop.ro.Dupa confirmarea platii, Furnizorul va emite o factura fiscala catre Client.

b) sau plata recurenta cu cardul, care permite plata automata a abonamentului la intervale de timp prestabilite, de comun acord, cu posibilitatea renuntarii in orice moment.

c) sau plata cu Ordin de Plata in contul IBAN al Furnizorului RO16BTRLRONCRT0345247201, deschis la Banca Transilvania Cluj

Clientul va primi acces la serviciile corespunzatoare pachetului achizitionat in momentul in care se confirma plata.

Drepturile si obligatiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să presteze serviciile solicitate de Client, cu respectarea legilor in vigoare in Romania si in Uniunea Europeana, inclusiv a Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

Furnizorul se obliga sa acorde acces Clientului la optiunile functionale necesare crearii si administrarii magazinului/magazinelor online, conform pachetului de servicii comandat de catre Client.

Furnizorul se obliga sa depuna diligentele necesare pentru a furniza serviciul in mod continuu, cu minimum de intreruperi, cu exceptia unor intreruperi planificate, precum si cu exceptia faptului ca anumite intarzieri sau alte disfunctionalitati ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de vointa si posibilitatea de interventie a Furnizorului.

Furnizorul se obliga sa remedieze eventualele defectiuni reclamate, in scris, de Client, in cel mai scurt timp, daca reclamatia este raportata la hello@simpleshop.ro. Raportarea reclamatiei nu suspenda obligatia Clientului de a plati serviciul asupra caruia s-a angajat in temeiul contractului.

Furnizorul, in calitate de imputernicit al Operatorului de date personale este responsabil de implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal incredintate spre prelucrare. Detalii despre masurile tehnice si organizatorice intreprinse, se gasesc in politica de confidenţialitate a Furnizorului.

Responsabilitatea Furnizorul legata de serviciile oferite pe baza acestor termeni si conditii este exclusiv pentru conturile cu abonamente platite si aflate cu plata la zi.

Drepturile si obligatiile Clientului

Clientul se obliga sa comercializeze prin intermediul magazinului online furnizat de Furnizor doar produse care respecta reglementarile aplicabile, la preturile incarcate si afisate pe magazinul online la momentul efectuarii Comenzii.

In mod particular, dar fara a fi limitat la aceste exemple, Clientul se obliga sa nu foloseasca serviciile oferite de Simple Commerce pentru gazduirea sau promovarea in orice fel a niciunuia din urmatoarele tipuri de continut:

Clientul se obliga sa raspunda atat fata de cumparatori cat si fata de terti (daca va fi cazul) cu privire la calitatea si conformitatea produselor comercializate, inclusiv in ceea ce priveste obligatia de garantie pentru produsele livrate.

Clientul se obliga sa suporte consecintele legale ale nerespectarii obligatiilor sale contractuale care se soldeaza cu sanctiuni pentru Furnizor.

Folosirea Serviciilor se efectueaza de catre Client pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informatie se realizeaza tot pe propria raspundere a Clientului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama si in numele Clientului, iar Furnizorul nu ofera niciun fel de garantii cumparatorilor Clientului in nici o situatie.

Clientul se obliga sa achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii lunare.

Confidentialitate

Informatie confidentiala reprezinta orice informatie despre una dintre parti sau despre activitatea ce o desfasoara sau planifica sa o desfasoare in viitor, informatie despre care acea parte indica in mod explicit ca e confidentiala sau cealalta parte poate in mod rezonabil sa deduca ca e confidentiala, datorita naturii informatiei sau a circumstantelor prin care a intrat in posesia ei.

Niciuna dintre parti (partea care primeste informatia) nu poate sa foloseasca sau sa puna la dispozitia unei terte parti nici o informatie confidentiala apartinand celelalte parti (partea care detine informatia), cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) Este o informatie publica sau devine o informatie publica in alt mod decat prin dezvaluirea ei de catre partea care primeste informatia.

b) Partea care primeste informatia este obligata sa o dezvaluie prin lege, ordin judecatoresc sau de catre alta autoritate legala.

c) Este dezvaluita cu acordul scris al partii care detine informatia.

d) Este dezvaluita angajatilor sau colaboratorilor pentru a putea sa-si indeplineasca obligatiilor contractuale. In aceasta situatie, partea care detine informatia va fi informata si partea care primeste informatia are obligatia sa se asigura ca obligatiile din acest contract, si in special din acest capitol, sunt transferate in mod legal partilor carora le dezvaluie informatia.

Protectia datelor cu caracter personal

Ambele părţi se obligă să respecte Legislaţia romana si europeana privind protecţia datelor cu caracter personal, precum si orice alte dispozitii vor intra in vigoare pe aceasta tema, aferente activităţilor derulate în baza prezentului Contract.

In cazul cumparatorilor persoane fizice, Clientul se obliga sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum si impotriva oricaror forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

Proprietate intelectuala

Clientul se obliga sa detina, direct sau indirect, toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu produsele, necesare comercializarii prin intermediul magazinului online furnizat de Furnizor, garantand ca prin expunerea fotografiilor sau materialelor aferente produselor in magazinul online, nu se incalca niciun drept al niciunui tert si/sau nicio autorizatie, si/sau prevedere legala sau contractuala.

Furnizorul acorda Clientului o licenta ne-exclusiva, ne-transferabila pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate in baza sau in legatura cu contractul numai si in masura in care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate in baza acestuia si doar pe perioada de derulare a prezentului contract.

Toate drepturile asupra proprietatii intelectuale pentru orice software, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentatia, furnizate Clientului in baza sau in legatura cu contractul, sunt si vor fi detinute numai de Furnizor sau de colaboratorii sai.

Incetarea contractului

Contractul poate inceta in orice moment daca partile convin de comun acord incetarea contractului.

Orice parte poate cere incetarea contractului cu efect imediat, printr-o notificare scrisa, daca cealalta parte nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile contractuale si nu remedieza situatia in 14 zile de la primirea unei notificari scrise sau cealalta parte incepe procedura de insolventa sau este pornita o actiune sau proces importiva sa de catre un creditor,

Orice parte poate inceta acest contract prin trimiterea unei instiintare scrise si prin acordarea a cel putin 30 de zile de preaviz.

Limitarea raspunderii

Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest contract sa fie furnizate fara nicio garantie de orice fel.

Clientul va despagubi si va exonera de orice raspundere Furnizorul pentru orice actiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare), actiuni in justitie, reclamatii sau cereri care au orice legatura cu prezentul contract aduse impotriva Furnizorului sau cu care Furnizorul este amenintat de catre un tert si care rezulta din utilizarea de catre Client a serviciilor, sau din orice actiune sau omisiune intentionata sau neglijenta din partea Clientului. Clientul ii va acorda de asemenea Furnizorului, exclusiv pe cheltuiala Clientului, imputernicire deplina, informatiile si asistenta rezonabil necesara pentru apararea, rezolvarea sau solutionarea unor asemenea pretentii.

Nicio prevedere din prezentul contract nu exclude sau nu limiteaza raspunderea oricareia dintre parti: pentru frauda.

Furnizorul sau colaboratorii acestuia nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Clientul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

Furnizorul nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Client asupra datelor.

Furnizorul sau colaboratorii acestuia nu vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Client, ca urmare a eventualelor modificari pe care Furnizorul le-ar putea aduce serviciilor, ca urmare a intreruperilor temporare sau definitive aduse de catre Furnizor in furnizarea Serviciilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem a conturilor suspendate pentru inactivitate si a informatiilor continute de catre acestea.

Obligatiile totale ale Furnizorului in orice litigiu sau proces ce poate aparea ca urmare a acestui contract si a anexelor lui sunt limitate la suma totala platita de Client Furnizorului.

Forta majora

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care ii revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţă majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile producerea evenimentului și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul sa-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

Litigii

Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

Dacă solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţelor judecătorești competente din Romania.

Prevederi finale

Modificarea sau încetarea anticipata a prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, sub forma unui act adiţional la prezentul contract.

Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voinţa părţilor și înlătură orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.