SECTIUNEA I – ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul (denumit in continuare „Organizatorul”), campaniei este Embark Incubator SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Rarau nr. 12A

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau prelungi desfasurarea Campaniei. Modificarile vor fi facute printr-un Act Aditional si vor intra in vigoare numai dupa aducerea lor la cunostinta publicului.

SECTIUNEA II – DURATA CAMPANIEI

Intervalul de derulare al campaniei este 6 mai – 15 iunie 2020.

SECTIUNEA III – DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele juridice sau PFAurile care in perioada campaniei recomanda altor persoane juridice sau PFAuri utilizarea serviciilor si abonamentelor SimpleShop.
Se considera recomandari valide doar recomandarile care se materializeaza in achizitii de servicii sau abonamente SimpleShop.

SECTIUNEA IV – MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Obiectul campaniei consta in recompensarea recomandarilor, care se transforma in achizitii active si platite pentru serviciile si abonamentele SimpleShop.

Astfel, organizatorul va rasplati Participantii cu 35% din contravaloarea abonamentelor incasate pentru primele sase luni de abonament.

Fluxul derularii campaniei este urmatorul:

– Participantii recomanda utilizarea SimpleShop catre orice alte persoane juridice sau PFAuri

– In cazul in care, in urma recomandarii, o persoana jurdica sau PFA achizitioneaza un serviciu sau abonament SimpleShop, cel care a facut recomandarea este eligibil pentru a incasa 35% din valoarea serviciilor facturate si incasate de catre Simple Shop catre clientii castigati in urma recomandarii, in primele 6 (sase) luni de la contractarea serviciului

– Recomandarea se face prin accesarea, in momentul achizitiei, a siteului SimpleShop de catre terta persoana care achizitioneaza serviciul prin intermediul linkului personalizat pe care fiecare participant il are la dispozitie

– Inainte de a efectua recomandari (sau dupa) Participantul (cel care face recomandarea), trebuie sa se inscrie in programul de recomnadare prin utilizarea formularului pus la dispozitie de catre Organizator

SECTIUNEA V- PLATA, TAXE SI IMPOZITE

5.1 In cazul abonamentelor platite, plata se va efectua pe baza de facture fiscala emisa de cel care a realizat recomandarea.

Recomandarile se achita la finalul fiecarei luni (din cele sase luni), in cazul clientilor recomandati care isi achita serviciul lunar si in luna incasarii pentru recomandarile incasate in avans.

SECTIUNEA VI – PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale aplicantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea: