Informaţii generale

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Embark Incubator SRL, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Rarau, nr. 12A, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/1591/2016, având CUI 35969456, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.simpleshop.ro („Site-ul”).

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Clienti

Dacă sunteţi client al Embark Incubator SRL, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de email, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaţi Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Vizitatori

Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, Embark Incubator SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

Scopurile și temeiurile de prelucrare

Furnizarea si functionarea serviciilor noastre

Dacă sunteţi client al Site-ului, Embark Incubator SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate si pentru a asigura funcţionarea serviciilor noastre.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Embark Incubator SRL, definit în cuprinsul Termenilor și Condiţiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Embark Incubator SRL.

Indeplinirea obligaţiilor legale

Embark Incubator SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru indeplinirea obligaţiilor legale în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastră pentru acest scop este obligaţia legala. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea Embark Incubator SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Soluţionarea cererilor dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerinţe, reclamaţii, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteţi în cadrul relaţiei cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, interesul legitim al Embark Incubator SRL de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăţii permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

Comunicare în scop de marketing

Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoţiile noastre (din iniţiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimţământul dumneavoastră.

Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru

Pentru a putea ţine cont de preferinţele pe care le-aţi exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiţi, pentru a soluţiona problemele pe care le-aţi putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesaţi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informaţii despre locul în care vă aflaţi când accesaţi website-ul nostru.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimţământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Embark Incubator SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Embark Incubator SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Embark Incubator SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Embark Incubator SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Embark Incubator SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină Embark Incubator SRL în desfășurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Embark Incubator SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, va rugam să vă adresaţi la adresa de email: hello@simpleshop.ro.

Cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conţinutul și anunţurile, pentru a oferi funcţii de reţele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de reţele sociale, de publicitate și de analize informaţii cu privire la modul în care folosiţi site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informaţii oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.